cao-platform

AWVN heeft samen met adviesbureau a-advies een instrument ontwikkeld, waarmee cao-partijen alle medewerkers actief kunnen betrekken bij het proces van arbeidsvoorwaardenvorming in hun onderneming of branche: het cao-platform. Werknemers kunnen via het cao-platform ideeën aandragen, voorstellen doen en meestemmen of meebeslissen over prioriteiten en keuzes. 
Het cao-platform is geschikt voor cao (werkgever, vakbonden en eventueel OR) én arbeidsvoorwaardenregeling (werkgever en OR). 
Hieronder een (fictief) voorbeeld van een pagina op het cao-platform.